Chào mừng quý vị đến với website Phòng GD - ĐT Huyện Ninh Sơn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TIN TỨC  (1 bài)

Nghị định 115/2010/NĐ-CP Ngày 24/12/2010 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

CHÍNH PHỦ _______ Số: 115/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục __________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Xét đề nghị của Bộ trưởng...

Thành viên tích cực

Avatar
Châu Kiệt Luân
Điểm số: 99
Avatar
Lê Văn Sỹ
Điểm số: 45
Avatar
Trần Thị Loan
Điểm số: 24
Avatar
Phan Thanh Tân
Điểm số: 12
Avatar
Nguyễn Kim Vy
Điểm số: 6
Avatar
Nguyễn Ái Ly
Điểm số: 6
Avatar
Nguyễn Văn Dũng
Điểm số: 6
Avatar
Nguyễn Minh Luân
Điểm số: 3

Website cá nhân tiêu biểu